علم و دین

علم زیبایی است و دین هم زیبایی , ولی علم زیبایی برون است و دین زیبایی درون .

Science is beauty and so is relegion . how ever , science is external beauty and relegion , internal beauty

 

از کتاب گزیده سخنان شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 8 بازدید