نام های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در قرآن

نام های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در قرآن

در روایتی از امام باقر ـ علیه السلام ـ آمده است که فرمودند:

إن لرسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ عشرة أسماء خمسة فی القرآن و خمسة لیست فی القرآن فاما التی فی القرآن، فمحمد و احمد و عبدالله و یس و ن .

برای رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ ده نام است که پنج نام در قرآن و پنج نام در غیر قرآن است؛ آن نامهایی که در قرآن است عبارت اند از  : "محمد" ، " احمد" ، "عبدالله" ، "یس" ، "ن" .

 

Names Prophet PBUH in the Qur'an

In a hadith from Imam Baqir (PBUH) that said

"For the Prophet PBUH ten name five names in the Qur'an or Koran five names, the names that are in the Qur'an:" Muhammad "," Ahmad "," Abdullah "," Yasin "," N

 

/ 0 نظر / 8 بازدید